Amdanom Ddyfodol Creadigol


Mae Dyfodol Creadigol yn gynhadledd ddiwydiannau creadigol am ddim dros bedwar diwrnod sy’n digwydd bob blwyddyn. Fe’i trefnir gan y tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ar y cyd â darlithwyr rhaglenni a’i fwriad yw datblygu sgiliau technegol, proffesiynol a chyflogadwyedd doniau creadigol newydd, pobl sy’n awyddus i gychwyn a rhai sydd wedi hen ennill eu plwyf yn y maes, yn ogystal â chodi ansawdd y gwaith artistig sydd wrthi’n cael ei ddatblygu yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Ers ei sefydlu yn 2009, mae’r gynhadledd wedi cynorthwyo miloedd o fyfyrwyr y celfyddydau creadigol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ac mae wedi denu dros 600 o arbenigwyr ac ymarferwyr o bob cwr o’r byd i Ogledd Cymru. I lawer o fyfyrwyr sy’n astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae’r digwyddiad yn rhan o’u rhaglen astudio.

Mae’r rhaglen o weithdai, sgyrsiau a phaneli amrywiol yn cynnwys gweithwyr creadigol proffesiynol sydd yma i rannu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u profiadau. Gallwch gael hyd i’r rhaglen gyflawn o ddigwyddiadau i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Glyndŵr Wrecsam drwy amserlen Dyfodol Creadigol.

Gynt yn Ddyfodol Creadigol


#CreativeFutures19

Accessibility