Helo a Croeso i Ddyfodol Creadigol


Oherwydd sefyllfa barhaus COVID-19, cynhelir sesiynau Dyfodol Creadigol ar ffurf rithiol. Gweler tudalen manylion y rhaglen am fanylion pellach, yn cynnwys manylion archebu.

Mae rhaglen siaradwyr Dyfodol Creadigol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gyfres o weithdai, trafodaethau, cyfweliadau a phaneli lle mae gweithwyr proffesiynol creadigol yn rhannu eu gwybodaeth, dealltwriaeth a’u profiadau.

Mae’r rhaglen siaradwyr Dyfodol Creadigol yn cyd-fynd â sawl rhaglen astudio academaidd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ac yn eu cefnogi. Gweler rhaglen lawn o’r trafodaethau a chyfweliadau ar dudalen rhaglen Dyfodol Creadigol.

BARN MYFYRWYR

“Roedd y sgwrs yn gyfle rhagorol i ddysgu mwy am ymgysylltu â’r byd gwaith.”

“Sgyrsiau hynod ddefnyddiol ac ysbrydoledig sydd wedi fy helpu i gael dealltwriaeth o’r llwybr gyrfa yr hoffwn ei ddilyn.”

“Mae’n adeiladol iawn cael clywed beth sydd gan weithwyr creadigol proffesiynol i’w ddweud.”

Gynt yn Ddyfodol Creadigol


Gweld detholiad o sgyrsiau blaenorol yn Dyfodol Creadigol

Gweld mwy

#CreativeFutures2021

Accessibility