Dyfodol Creadigol

11 Chwefror 2019 - 14 Chwefror 2019

Mae manylion rhaglen Dyfodol Creadigol 2019 yn dod yn fuan.

Helo a Croeso i Ddyfodol Creadigol

Cynhadledd ddiwydiannau creadigol yw Dyfodol Creadigol sy’n dod ag arbenigwyr blaenllaw o’r ddisgyblaeth i Ogledd Ddwyrain Cymru o Gymru, y DU a’r Byd, er mwyn iddynt rannu eu creadigedd a’u harbenigedd gyda darpar artistiaid, awduron, dylunwyr a pherfformwyr a rhai newydd.

Wedi’i threfnu a’i chynnal gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, ei nod yw datblygu sgiliau technegol, proffesiynol a chyflogadwyedd unigolion creadigol ac ysgogi mynychwyr i adfyfyrio ar eu dyheadau eu hunain, gan feddwl am fylchau posibl yn eu sgiliau neu eu gwybodaeth ac ehangu eu gorwelion.

Ddyfodol Creadigol Partneriaid

Cael hyd eichdyfodol

Mae digwyddiadau Dyfodol Creadigol wedi’u lleoli ar gampws Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Ewch i dudalen amserlen Dyfodol Creadigol i weld lle bydd eich digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal.

Accessibility